terça-feira, 30 de setembro de 2008

NIPPON BLUE JAYSDESTAQUE,
- Ricardo Kenji Matumaru, o Kentian, arremessador de destaque e Técnico da recente seleção brasileira Juvenil “ koko yakiu”.
Rebateu um homerun na primeira rodada.
DELEGAÇÃO

ALEXANDRE AOYAGUI
AUGUSTO FURUSHO
CLAUDIO MATUMOTO JR
DANIEL JIRO WATANABE
DANIEL MATUMOTO
FABIO KYOJI NAKAMURA
FABIO ROGERIO UEHARA
FABIO YOSHIKAWA
FERNANDO YUKIO TANAKA
GABRIEL ASAKURA
HENRIQUE MINORU HIROTSU
HENRIQUE SOARES KISE
IGOR HIDEKI YAJIMA
LEANDRO AKITAGAWA
MARCEL KEIDI NANIWA
MARCELO NAGAO
MARCOS YOSHIDA
MAURICIO SHOITI FUNABASHI
MILTON TOSHIO TAKAMURA
NIKI HAYAMA ARIMORI
RENATO KINDI NODA
RENATO SADAO MATUMARO
RICARDO KENJI MATUMARO
ROBSON RODRIGUES
RODRIGO MORISHITA MATUMOTO
TIAGO KAKAZU
TONI NACKASHIMA
VICTOR HIROAKI WATANABE
VITOR EIDI MORIKAWA
WILSON MORIKAWA JR.

TÉCNICO - ADILSON KAKAZU

Nenhum comentário: